In de aanloop naar het woonreferendum van 30 november organiseren we  samen met een groep geëngageerde Rotterdammers drie verdiepende avonden onder de noemer ‘Van wie wordt de stad: visies op wonen’.

Donderdag 13 oktober trappen we af met een avond over betaalbaar wonen. In beleidsstukken worden goedkope woningen geassocieerd met verloedering, criminaliteit en andere problematiek. Wie zijn eigenlijk de mensen die behoefte hebben aan deze betaalbare woningen? Waarom zijn deze woningen belangrijk voor Rotterdam? Hoe kunnen problemen rond woningen in deze klasse, zoals achterstallig onderhoud en huisjesmelkers, ook worden aangepakt? Een drietal sprekers met kennis van zaken laten hun licht schijnen over deze vragen.

(De tweede bijeenkomst is op woensdag 2 november en draait om de vraag ‘wanneer is een wijk “in balans”?’. De derde bijeenkomst is op woensdag 23 november. Dan staat de vraag centraal “wat moet de stad zijn?’)

Sprekers:

Tom de Leeuw werkte vanuit zijn Bureau voor Maatschappij, Veiligheid en Deviantie (BVMVD) aan een onderzoek naar het huren en verhuren aan de onderkant van de particuliere woningmarkt in opdracht van Stichting 010 Woonfocus en de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Tevens is hij als promovendus criminologie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam rond een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleid in Rotterdam en Antwerpen.

André Ouwehand is onderzoeker bij de afdeling OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Hij richt zich in zijn onderzoek op wijkverandering en volkshuisvesting, in het bijzonder op het raakvlak van de geplande en de geleefde stad.

Sander Smoes is werkzaam bij de Veldacademie als projectleider, waar hij zich onder meer bezighoudt met de samenvoeging van woningen. Bij de Veldacademie wordt er een koppeling gemaakt tussen onderwijs en onderzoek waarbij studenten actief betrokken worden bij de projecten. Daarnaast werkt hij voor zichzelf als architect en vastgoedontwikkelaar.

Aanvang: 19:30

Toegang: gratis

Comments are closed.