Indië ligt in Nederland nog steeds gevoelig. De media berichten regelmatig over gecensureerde wandaden die door Nederlanders zijn begaan. Tegelijkertijd blijkt het moeilijk afscheid te nemen van het romantische waas dat over het koloniale verleden ligt. Terwijl de bewijzen van koloniaal geweld zich opstapelen is de ex-kolonie omgeven door een onuitroeibare nostalgie. Deze ongerijmde tegenstrijdigheid geeft nogal eens aanleiding tot hoogoplopende emoties.

De literatuur die over Indië wordt geschreven is bij uitstek de ruimte waar Indische sentimenten, ambivalenties en contradicties naar boven kunnen komen. Ook de literatuur die destijds in de koloniale periode werd geschreven getuigt daarvan.

Het werk van de Nederlandse schrijfster Marie van Zeggelen (1870-1957) is een bijzonder voorbeeld. Zij was getrouwd met KNIL-militair H.A. Kooij die Zuid-Celebes met geweld ‘pacificeerde’. Beide echtelieden hingen de Ethische politiek aan die destijds opgang maakte. Van Zeggelen schreef met gemengde gevoelens over de aanwezigheid van de Nederlanders in de kolonie. Zij verdiepte zich bewogen in de cultuur en bevolking van Zuid-Celebes, terwijl haar man diezelfde bevolking met harde hand onderwierp. In haar lezing zal Pamela Pattynama ingaan op de fascinerende zigzag beweging die werk en leven van Marie van Zeggelen kenmerken.

Pamela Pattynama is emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuurgeschiedenis. Ze publiceerde o.a. ‘Bitterzoet Indië. Herinnering en nostalgie in literatuur, fotografie en film’ (2014).

Om 18 uur wordt een maaltijd geserveerd door de Wereldvrouwen. Kosten € 7,50. Aanmelden kan tot een dag ervoor bij mieke@quasi-modo.nl. Om 19 uur begint de lezing (gratis).

Comments are closed.