Literaire Maaltijd – 8 maart 2018

Vorige keer moest Rien Vroegindeweij helaas op het laatste moment afzeggen door ziekte, maar van uitstel komt geluk geen afstel en dus op 8 maart zijn verhaal over Arthur Rimbaud.

De hoeveelheid geschriften over poëzie en leven van Arthur Rimbaud overtreft vele malen zijn eigen oeuvre. Tot op de dag van vandaag tracht men de raadsels in leven en werk van dit geniale enfant terri­ble op te lossen. Hij inspi­reerde vele generaties dich­ters, beeldend kunstenaars, zangers, singer-songwriters, roman- en toneel­schrijvers, filmmakers, psychiaters en historici. In Arthur Rimbaud, een patho­grafie (1957) doet de Nederlandse psychiater E. Verbeek een uitputtende poging om Rimbaud postuum schizo­freen te verklaren. Bertold Brecht gebruikte voor een van zijn eerste toneelstuk­ken grote delen tekst van Rimbaud; Henry Miller schreef een studie over hem, om zichzelf in zijn genie te spiege­len. Het zijn maar een paar voorbeel­den.

Op een leeftijd waarop anderen aarzelend begin­nen, had Rim­baud zijn poëzie geschreven: de poëzie van een ziener, waarin hij trachtte de alchemie van het woord toe te passen en de ontregeling van alle zinnen te bewerk­stelligen. Maar hij kwam er van terug, alles wat hij door middel van de poëzie had willen bereiken, wees hij nader­hand als flauwekul van de hand. Hij raakte geen pen meer aan, behalve om bereke­ningen te maken voor zijn expeditietochten of brieven aan zijn moeder te schrij­ven, waarin met geen woord over de poëzie wordt gerept….

Dit is het begin van het verhaal van Rien Vroegindeweij over de Franse dichter Arthur Rimbaud, die leefde van 1854 tot 1891. De dichter en avonturier die in 1876 van Brussel naar Rotterdam reisde om in dienst te treden van het Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), Op Java deserteerde hij na enkele maanden en keerde als matroos op een Engels schip terug naar Europa…

Hoor het hele verhaal op donderdag 8 maart om 19 uur in de Leeszaal. Toegang gratis. Om 18 uur wordt een maaltijd geserveerd door de Wereldvrouwen. Kosten € 7,50. Aanmelden kan tot één dag vantevoren via mieke@quasi-modo.nl.

Comments are closed.