In de Leeszaal geven we graag ruimte aan interessante debatten en gesprekken over zaken die te maken hebben met de stad en participatie. Vandaar dat we ook ja gezegd hebben tegen deze ‘Town Hall Meeting’ over vrijwilligers en de tegenprestatie op 5 oktober.

Zoals bekend is de Leeszaal is een eigen initiatief van bewoners uit Rotterdam West en draait geheel op vrijwilligerswerk. Ruim 100 vrouwen en mannen van diverse leeftijden, opleidingsniveaus en afkomsten zijn actief als gastvrouw/heer, programmamaker, technische dienst, collectiemakers, inkoper, administrateur, stukjesschrijver, vormgever en wat er al niet nodig is om iets moois van de Leeszaal te maken. Sommige mensen doen dat ook als verplichte ‘tegenprestatie’ voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. Voor de onderlinge verhoudingen in de Leeszaal maakt dat niet uit, maar als systeem kan het tegenprestatiebeleid zelforganisatie ondermijnen. Kom luisteren en meepraten op de Town Hall Meeting van de onderzoeksjournalisten van de ParticipatiePraktijk.

Klik hier om je aan te melden: http://participatie-praktijk.nl/meetings/rotterdam/

Comments are closed.