De Leeszaal heeft al heel veel vrienden. Mensen die hun tijd, kennis, spullen en vakmanschap inzetten om de Leeszaal tot een bijzondere lees-, leer-, werk- en ontmoetingsplek te maken. Ook op Facebook, Twitter, bij de pers en in allerlei fora hebben we mensen die ons een warm hart toe dragen.

Sommige dingen kosten ook geld. Gelukkig zijn er partijen die ons daar – door het geven van geld of een korting – mee helpen. Nieuwsgierig wat zij bijdragen? Ga met je muis over het logo.

Donaties

Naast de bijdragen van deze organisaties zijn donaties voor de Leeszaal meer dan welkom. Dat kan op twee manieren.

Ten eerste kan je ‘Vriend van de Leeszaal’ worden. Er gingen je al 21 vrienden voor, ben jij de volgende?

Vriend van de Leeszaal

Klik op de afbeelding voor alle details

Daarnaast kan je ook een dag van de Leeszaal sponsoren. Het ietwat vreemde bedrag hebben we bepaald door alle gemaakte kosten van het eerste jaar te delen op het aantal openingsdagen. Vier mensen of instellingen hebben zich door het vreemde bedrag niet laten afschrikken en hebben een dag Leeszaal gedoneerd.

Klik op de afbeelding voor alle details

Klik op de afbeelding voor alle details

Leeszaal_sponsor

Rekeningnummer

Donaties kunnen worden overgemaakt op banknummer NL44INGB0005822623 t.n.v. Stichting Eerst Denken Dan Doen – E3D, Rotterdam. Graag onder vermelding van ‘Vriend’ of ‘Sponsor één dag’

ANBI

Giften aan Leeszaal Rotterdam West zijn aftrekbaar van de belasting, omdat Stichting E3D als rechtspersoon van de Leeszaal bij de Belastingdienst geregistreerd is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals de publicatie van bepaalde informatie op deze website.

Contactgegevens en bestuurssamenstelling stichting E3D

prof. Ir Arnold Reijndorp (vz), Willem Giezeman (secr), drs Theo van Wieringen (penn)

p/a Bloemkwekersstraat 135c, 3014 pa Rotterdam. Mail: boeket@antenna.nl

Beloningsbeleid E3D en Leeszaal

Bestuursleden van Stichting E3D ontvangen geen vergoeding. De Leeszaal wordt gerund door 107 vrijwilligers die daarvoor evenmin een geldelijke vergoeding krijgen. Als beloning worden vrijwilligers – in de vorm van individuele of groepsgewijze – training en advisering geholpen met de realisering van een persoonlijke ontwikkelingswens.

Doelstelling E3D

Het in beeld brengen, inzichtelijk maken en in beweging brengen van het dagelijks (samen)leven en de sociale dynamiek in de stad door middel van het initiëren en (doen) opzetten en uitvoeren van onderzoek, publicaties, discussies, experimenten, culturele producties en evenementen.

Verslag uitgeoefende activiteiten en Beleidsplan Leeszaal

Download hier.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording 2013 van Stichting E3D is hier te downloaden