15 november – Doordenkavond no. 2

Wijken in balans: een beleidsfabeltje

Minder sociale huurwoningen, meer (midden)dure woningen. Wat is het doel en wat weten we van de feitelijke effecten van deze menging-strategie? Als verbetering van het welzijn van alle bewoners het doel zou zijn, welke wijkinterventies zijn dan nodig? Hoe zouden bewoners daarover mee kunnen denken? We maken een begin met een ander verhaal.

Stadssocioloog Wenda Doff over de veronderstelde en feitelijke bijdrage van ‘sterke schouders’ aan de buurt en de buren. Welzijnseconoom Nicky Pouw over alternatieve indicatoren voor het materiële, sociaal-relationele en subjectieve welzijn in een buurt. En columniste Harriet Duurvoort over haar ervaringen met een veranderende straat en grillig woonbeleid in Rotterdam-Zuid.

Moderator: Rineke Kraaij.

Deur open: 19:30 ; Aanvang: 20:00