25 juni, 14:30 – hunting mosquitos

Om 14.30 start vanuit de Leeszaal een wandeling met Angeliki Diakrousi langs openbare plekken in Rotterdam waar Mosquito Alarms zijn geïnstalleerd. Van 17.00-19.00 uur is er een openbaar gesprek met Vivien Butot, Martina Raponi und Alex Zakkas in het Goethe-Institut Rotterdam. Angeliki Diakrousi zal dan de eerste resultaten van haar artistieke onderzoeksproject presenteren.

In haar project Hunting Mosquitos onderzoekt Angeliki Diakrousi stedelijke geluidstechnologieën en de sociale en politieke implicaties van het gebruik ervan. Zoals het ‘Mosquito Alarm’, een technologie die op openbare plaatsen in Rotterdam wordt toegepast om (na klachten van bewoners) jongeren van die plaatsen te verjagen. Mosquitos maken gebruik van hoogfrequente geluiden, die alleen voor jongeren hoorbaar zijn en als zeer onaangenaam worden ervaren. De vraag is in hoeverre deze technologie, die gericht is tegen een specifieke bevolkingsgroep, discriminatie en een schending van de mensenrechten inhoudt. Ook al lijkt de discussie over ‘Mosquito Alarm’ open te zijn en worden besluiten over het gebruik ervan democratisch genomen, toch is er sprake van ongelijke vertegenwoordiging in de publieke dialoog.