Financiën

De Leeszaal draait op veel goodwill van mensen die hun tijd, kennis, spullen en vakmanschap inzetten om de Leeszaal tot een bijzondere lees-, leer-, werk- en ontmoetingsplek te maken. De Leeszaal krijgt geen vaste subsidie van de overheid. Door de vaste lasten laag te houden, te werken zonder betaalde krachten en scherp in te kopen weten we de kosten laag te houden. Maar dat betekent nog steeds dat er geld binnen moet komen. Naast inkomsten uit de bar en de verhuur doen we dat via fondsen, particuliere donaties (we hebben een ANBI status) en kan je Vriend worden van de Leeszaal.