Donaties/ANBI

Particulieren en bedrijven kunnen donaties doen aan de Leeszaal. Sinds 2015 heeft de Leeszaal de ANBI-status. Giften aan Leeszaal Rotterdam West zijn daarmee aftrekbaar van de belasting.  Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals de publicatie van bepaalde informatie op deze website te weten de contactgegevens van het bestuur, inzicht in ons beloningsbeleid, de doelstelling van de Stichting en een recent beleidsplan en een financiële verantwoording.

Contactgegevens en bestuurssamenstelling stichting E3D

prof. Ir Arnold Reijndorp (vz), Willem Giezeman (secr), drs Theo van Wieringen (penn)

p/a Bloemkwekersstraat 135c, 3014 pa Rotterdam. Mail: boeket@antenna.nl

Beloningsbeleid E3D en Leeszaal

Bestuursleden van Stichting E3D ontvangen geen vergoeding. De Leeszaal wordt gerund door 107 vrijwilligers die daarvoor evenmin een geldelijke vergoeding krijgen. Als beloning worden vrijwilligers – in de vorm van individuele of groepsgewijze – training en advisering geholpen met de realisering van een persoonlijke ontwikkelingswens.

Doelstelling E3D

Het in beeld brengen, inzichtelijk maken en in beweging brengen van het dagelijks (samen)leven en de sociale dynamiek in de stad door middel van het initiëren en (doen) opzetten en uitvoeren van onderzoek, publicaties, discussies, experimenten, culturele producties en evenementen.

Verslag uitgeoefende activiteiten en Beleidsplan Leeszaal

Download hier.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording 2020 van Stichting E3D is hier te downloaden.

Sinds 2017 valt Jeugdbieb West ook onder Stichting E3D en deze is opgenomen in de verlies- en winstrekening.

Donaties kunnen worden overgemaakt op banknummer NL44INGB0005822623 t.n.v. Stichting Eerst Denken Dan Doen – E3D, Rotterdam. Graag onder vermelding van ‘Donatie Leeszaal’.